Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Korvausrahaston säännöt


Selvennys: Jyväskylän kaupungin korvausrahaston säännöt
Tunniste: 9/2002


Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 9.12.2002 ja määrännyt tulemaan voimaan 1.1.2003 alkaen.

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2004 lisättäväksi uuden
6 pykälän ja määrännyt uutta sääntöä noudatettavaksi
1.1.2004 lukien.
1§ Rahaston tarkoitus

Rahastosta korvataan vahingot, joista kaupunki on työntekijäin tapaturma-vakuutuslain tai vahingonkorvauslain perusteella työnantajana vastuussa tai muusta syystä vahingonkorvausvastuussa.


2§ Rahaston kartuttaminen

Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen kaupunginhallituksen vuosittain vahvistaman prosentin mukainen määrä maksetuista palkoista.


3§ Rahaston käyttäminen

Rahastoa käytetään 1 §:ssä mainituista vahingoista aiheutuneiden kustannusten kattamiseen kaupunginhallituksen päätöksellä.

Alle 170 000 euron kattamisesta päättää rahoitusjohtaja.


4§ Varojen säilyttäminen

Rahaston varat sisältyvät kaupungin yleisiin rahoitusvaroihin.


5§ Rahaston hoitaminen

Rahastoa hoitaa rahatoimisto.


6§ Poikkeukset

Keski-Suomen pelastuslaitos ei kuulu rahaston piiriin.

Kunnallinen määräyskokoelma :: Z-Vanhat ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje