Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Kunnallinen määräyskokoelma

Kylän Kattaus –liikelaitoksen toimintasääntö 2017

vaihtoehtoinen nimi: Ruokapalvelu
Tunniste: 2017

Hyväksytty: Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta 18.5.2017/10, voimaantulo 1.6.2017

https://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=9659421 § Säännön soveltamisala ja yhteydet
Toimintasääntö koskee Kylän Kattaus -liikelaitosta. Toimintasääntö täydentää Jyväskylän kaupunginvaltuuston 27.3.2017 hyväksymää hallintosääntöä sekä kuntalakia.

2 § Liikelaitoksen nimi
Liikelaitoksen nimi on Kylän Kattaus -liikelaitos. Liikelaitos käyttää toiminnassaan myös nimeä Kylän Kattaus.

3 § Toimiala ja tehtävät
Hallintosäännön 17 §:n mukaan Kylän Kattaus -liikelaitos tuottaa ruokapalveluja pääasiassa Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

4 § Johtokunnan kokoonpano
Johtokunnan kokoonpanosta on säädetty hallintosäännön 14§:ssä. Sen lisäksi yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen nimetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ehdotuksesta. Liikelaitoksen henkilöstön edustajalla tai tämän varahenkilöllä on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksessa.

5 § Liikelaitosjohtajan tehtävät
Liikelaitoksen johtajan tehtävistä on säädetty kuntalaissa ja hallintosäännössä. Lisäksi johtaja:
- päättää liikelaitoksen asiakkaille tuotettavien tuotteiden ja palvelujen hinnoista kaupungin talousarviossa olevien ja johtokunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.
- edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sellaisissa liikelaitoksen tehtäväalueelle kuuluvissa sopimuksissa, jotka koskevat palvelun myyntiä asiakkaille.

6 § Voimaantulo
Toimintasääntö tulee voimaan 1.6.2017.

Kunnallinen määräyskokoelma :: K ::

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2016 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje