Latuinfo

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LATUINFO

Luistavia suksia

Höytiä

Ei voimassa olevia tiedotteita.

Ladut

Latukartta  © Tekpa/Tonttiosasto/Lupa nro: 04126

Kuntolatu


p = perinteinen
v = vapaa

Lisätietoja

Reitin vastaava(t): Liikunta-alueiden hoitohenkilöstö, puh. 0400 429 402

© Jyväskylän kaupunki 2004