Latuinfo

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LATUINFO

Luistavia suksia

Kuusaa

Ei voimassa olevia tiedotteita.

Ladut

Latukartta  © Tekpa/Tonttiosasto/Lupa nro: 04126

Peurunka - Kuusaa


Laukaa - Kuusaa


Kuusaa - Haapala


Kuusaa - Multamäki


p = perinteinen
v = vapaa

Yhdysladut

Haapala (pohjoinen) Peurunka (pohjoinen) Laukaa (pohjoinen)

Lisätietoja

Reitin vastaava(t): Pentti Hirvonen, puh. 0400 772 550,

© Jyväskylän kaupunki 2004