Latuinfo

JYVÄSKYLÄN SEUDUN LATUINFO

Luistavia suksia

Kirkonkylä

Ei voimassa olevia tiedotteita.

Ladut

Latukartta  © Tekpa/Tonttiosasto/Lupa nro: 04126

Hankamäen lenkki


Laavun lenkki


Kääkön lenkki


Keskusta


p = perinteinen
v = vapaa

Yhdysladut

Yhdysreitit (pohjoinen)

Lisätietoja

Reitin vastaava(t): Markku Oksanen, puh. 040 8378 056

© Jyväskylän kaupunki 2004