Harjutie Vaajakummun koulun sijaintikartta

69/Harjutie ja Vaajakummun koulun ympäristö, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Vaajakoskella, noin 500 metriä Vaajakosken keskustasta lounaaseen. Alue sijaitsee Valtatie 4:n, harjurinteen sekä ja Harjutien rajaamalla alueella.
Suunnittelualueella sijaitsee Vaajakummun koulu

Kaavatunnus
tunnus: 69:063

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 17.5.2017 ;Kaavaluonnos nähtävillä 29.8.-26.9.2017Kaavaehdotus nähtävillä 8.12.2017-8.1.2018Kaavan hyväksyminen 6.2.2018Kaava lainvoimainen 23.3.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 23.3.2018

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Asemakaavan muutosalue on pinta-alaltaan noin 5,5 ha. Alueelle sijaitsee erityisasumista, koulu ja rivitaloasumista. Suunnittelualueen halki kulkeva Harjutie on aikoinaan ollut julkisten palveluiden keskus, josta löytyivät terveysasema ja kirjastotalo. Entinen terveysasema on suunnittelualueella ja sen suojeluarvot tarkistetaan kaavatyön yhteydessä. Suunnittelualueelle on rakennettu kunnallisverkosto mukaan lukien kaukolämpö. Alue on osittain topografialtaan jyrkkäpiirteistä harjunrinnettä ja osittain se sijoittuu mäen päälle, jossa on kalliopaljastumia. Maaperältään alue on sekä moreenia että kalliota.

Kaavan tavoitteet
Kaavan laadintaan on lähdetty maanomistajan, Jyväskylän kaupungin, aloitteesta. Tavoitteena on täydentää aluetta monipuolisella asuinrakentamisella, tarkistaa tonttijakoa ja alueen suojelu- ja kaavamerkintöjä. Lisäksi koulun tontin kaavamerkinnät ajantasaistetaan.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös