21 / Keljonkankaan yhtenäiskoulu, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keljonkankaan keskustassa Eteläväylän varrella noin 7 km kaupungin keskustasta lounaaseen.

Kaavatunnus
tunnus: 21:083

Yhteyshenkilöt
Paula Julin, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 10.02.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 12.09.-12.10.2017Kaavaehdotus nähtävillä 09.02.-12.03.2018Kaavan hyväksyminen 23.04.2018Kaava lainvoimainen 15.06.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako tonteille 21-27-7, 21-155-3 sekä 21-158-2 voimaan 15.6.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue on pääosin rakentamaton. Luonnonympäristö on metsää, jonka painaumissa on puroja ja kosteikkoja. Kaijanlammesta ja Myllylampeen laskevalla purouomalla on merkittäviä luontoarvoja. Alueella on myös liito-oravan reviirejä. Alueen halki kulkee Sohlberginkatu.

Kaavan tavoitteet
Tavoitteena on mahdollistaa yhtenäiskouluhanke, johon on tulossa tilat perusopetuksen vuosiluokille 5-9, nuorisopalveluille ja kirjastolle. Kaavamuutoksessa varaudutaan myös koulun laajennusmahdollisuuteen. Rakentaminen sijoitetaan siten, että merkittävät luontoarvot turvataan. Sijainti edellyttää Sohlberginkadun alkupään linjauksen muuttamista Metallimiehentien kohdalle. Samalla kadun yhteyteen lisätään kevyen liikenteen väylä ja alikulku. Eteläväylän eteläpuolella sijaitsevien tonttien asemakaava päivitetään uuteen koulurakennukseen soveltuvaksi ja nykytarpeita vastaavaksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös