17/Korteniitty, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Korteniityssä. Alue rajautuu lännestä Korteniityntiehen ja pohjoisesta, idästä ja etelästä virkistysalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa noin 50 metriä Tuomiojärven Rautpohjanlahden rantaan.

Kaavatunnus
tunnus: 17:102

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 8.2.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 18.4.-3.5.2017Kaavaehdotus nähtävillä 6.6-6.7.2017Kaavan hyväksyminen 22.8.2017Kaava lainvoimainen 17.10.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee itään laskevalla rinnealueella. Rinne on voimakkaampaa alueen pohjoisosassa ja kortteli muuttuu eteläosassa hyvin tasaiseksi osittain täyttöjen takia. Suunnittelualue on lähes kokonaan vanhaa peltoaluetta. Puusto on kaadettu rakentamista valmistelevana toimenpiteenä. Suunnittelualueella ei ole luontoarvoja.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosalueen maanomistus on Jyväskylän kaupungin. Tavoitteena on muuttaa tiivis pientalokortteli rivitalokortteliksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös