23 / Pellonreuna, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kuokkalan kaupunginosassa noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta. Suunnittelualuetta rajaavat Tikanväylä, Pohjanlahdentie, Kekkolantie sekä Pellonreuna.

Kaavatunnus
tunnus: 23:099

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 30.11.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 18.04.-16.05.2017Kaavaehdotus nähtävillä 05.09.-05.10.2017Kaavan hyväksyminen 30.10.2017Kaava lainvoimainen 22.12.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 22.12.2017.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on rakentamatonta suojaviheraluetta eikä alueella ole todettavia luontoarvoja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,4 hehtaaria ja se on kokonaisuudessaan Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle kerrostalopainotteista asuinrakentamista. Alueen rakentaminen jatkaa Kuokkalan kehäväylän varren arkkitehtonisesti korkealaatuisten kerrostalokortteleiden sarjaa (Jokivarsi ja Tikanranta). Asemakaavamuutoksella määritellään korttelialueet, rakennusalat, rakennusoikeudet sekä kaavan toteuttamista ohjaavat kaavamääräykset. Tavoitteena on mahdollistaa terveellisen, turvallisen sekä viihtyisän asumisen täydennysrakentamiskohteen toteuttaminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös