18/ Kukkumäen eritasoliittymä, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keltinmäen ja Kukkumäen välisellä alueella Länsiväylän sekä VT 18 ja 23 risteysalueella. Suunnittelualue sijaitsee alle puolen kilometrin etäisyydellä Keski-Suomen Keskussairaalasta länteen.

Kaavatunnus
tunnus: 18:082

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 30.11.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 30.11.-14.12.2016Kaavaehdotus nähtävillä 21.2.-7.3.2017Kaavan hyväksyminen 21.3.2017Kaava lainvoimainen 3.5.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 3.5.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta lounaaseen VT 18 ja 23 ja Länsiväylän risteysalueella. Suunnittelualue käsittää Keuruuntien (VT 18 ja 23) ja Länsiväylän risteysalueen. Länsiväylä kulkee siltaa pitkin Keuruuntien yli. Lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu rautatiealuetta, joka kulkee Länsiväylän alitse. Suunnittelualueen pinta-ala on noin vajaa 5 ha, josta liikennealuetta on noin 3 ha ja rautatiealuetta noin 2 ha. Keuruuntien ja Länsiväylän risteysalueelle ollaan suunnittelemassa uutta eritasoristeystä. Eritasoristeyksen rakentamiseen vaaditut tilavaraukset ovat liikennealueen osalta suuremmat, kuin mitä voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu. Eritasoristeyksen vaatimat rampit tarvitsevat suuremman tilan kuin mitä voimassaolevan asemakaavan mukainen liikennealue mahdollistaa; kaavan yhteydessä päivitetään rautatiealueen ja liikennealueen rajausta, jotta eritasoliittymän toteuttaminen olisi mahdollista.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Kukkumäen eritasoliittymän rakentaminen ja osoittaa Länsiväylä myös kaavallisesti kaupungin katualueeksi. Suunnittelun yhteydessä päivitetään tila- ja aluevarauksia, jotta eritasoliittymän vaatimat rampit ym. rakenteet on mahdollista sijoittaa niille varatuille alueille. Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaararisteyksessä varaudutaan aluevarauksien osalta kiertoliittymän rakentamiseen.
Uusi eritasoliittymä on tärkeä kulkuväylä uudelle Keski-Suomen keskussairaalalle. Eritasoliittymän rakentaminen edellyttää
tie- ja katusuunnitelmien laadintaa, jotka voidaan hyväksyä kaavan saatua lainvoiman.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös