Harjun sijaintikartta

02/ Harju, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa Harjulla. Suunnittelukohteena on Harjun urheilukenttä lähiympäristöineen. Alue rajautuu pohjoisesta Sepänkadun koulukortteliin ja etelästä muuhun Harjun puisto- ja virkistysalueeseen. Idästä alue rajautuu Harjukatuun ja lännestä Pitkäkatuun.

Kaavatunnus
tunnus: 02:122

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 30.11.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 10.2.-27.2.2017Kaavaehdotus nähtävillä 23.5.-22.6.2017Kaavan hyväksyminen 25.9.2017Kaava lainvoimainen 17.11.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 17.11.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on nykytilanteessa Jyväskylän keskustan merkittävä ja maisemakuvallisesti tärkeä viheraluekokonaisuus. Keskeisestä sijainnistaan huolimatta Harju on maastonmuotojen vuoksi osittain vaikeapääsyinen puistoalue. Harju jakautuu karkeasti kahteen osaan: kaupungin keskustan puoleiseen puistomaiseen rinteeseen ja lakialueeseen sekä länsirinteen metsäiseen alueeseen. Suunnittelualueella sijaitsee vuonna 1925 valmistunut Harjun urheilukenttä (Harjun Stadion). Harjun urheilukentän perustamisen yhteydessä syntyi jyväskyläläinen urheilutoimi. Harjun Stadionia on kunnostettu useaan otteeseen ja Stadionin ympäristö on nykytilanteessa jokseenkin jäsentymätön. Kohdetta ei ole suojeltu, mutta se on osa Museoviraston RKY- aluetta. Urheilukentän yhteydessä sijaitseva katsomo on alun perin valmistunut 1952 ja sitä on korjattu useaan otteeseen. Katsomon kerrosluku on II ja kerrosala 1076 kem2. Lisäksi katsomossa sijaitsee 52 kem2 suuruinen sauna. Stadionilla sijaitsevan katsomorakenteen kannalta tärkeää on säilyttää sisääntuloväylän julkisivut (Ihantolantien puolella) sekä siihen liittyvät elementit, kuten porttirakenteet, sisääntulokäytävä sekä fasadin alkuperäiset materiaalit ja jäsennys (Keski-Suomen museo, 2016).

Kaavan tavoitteet
Suunnittelukohteena on kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti merkittävä virkistysalue Jyväskylän keskustan läheisyydessä. Suunnittelualueella sijaitsevat Harjun Stadion ja keskustan tärkeät virkistys- ja ulkoiluympäristöt. Suunnittelun tavoitteena on turvata Harjun ominaispiirteet sekä virkistyksen olosuhteet.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Harjun urheilukentän toimintojen monipuolistaminen ja alueen kehittäminen sekä päivittää tila- ja aluevarauksia. Alueelle osoitetaan kerrosluku ja rakennusoikeus. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa Ihantolantien linjauksen siirto ja yleisöpihan rakentaminen kentän läheisyyteen sekä uuden katsomon rakentaminen Harjun urheilukentän yhteyteen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös