Keskustan kortteli 9, sijaintikartta

01 / Kortteli 9, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee ydinkeskustassa, Kauppakadun, Asemakadun, Vapaudenkadun ja Kilpisenkadun välisellä alueella. Alue kattaa korttelin 9 tontit 6, 10, 11, 12 ja 13 sekä viereiset katualueet Kauppakadusta ja Asemakadusta.

Kaavatunnus
tunnus: 01:170

Yhteyshenkilöt
Paula Julin, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 09.12.2009;

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos tullaan laittamaan uudelleen vireille. Vireille tulossa 9.12.2009 oli mukana myös Valtiontalon tontti, joka irroitettiin omaksi kaavakseen ja on tullut voimaan 30.12.2014.(01:161)

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen taustalla ja tavoitteena on ollut korttelin 9 huoltoliikenteen, keskitetyn huollon, pysäköinnin ja sisäisten kulkuyhteyksien järjestäminen vetovoimaisen kaupunkikeskustan lähtökohdista, huomioiden kävelykeskustan laajeneminen. Samalla tutkitaan tonttien lisärakentamismahdollisuudet sekä kaavamerkintöjen ja –määräyksien yhtenäistäminen ja päivittäminen sekä kaavallinen rakennussuojelu.

Kaavan sisältö

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös