15/Vasarakatu 19, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä osoitteessa Vasarakatu 19 rajoittuen etelässä Pääskyntiehen ja idässä Vasarakatuun. Suunnittelualueen laajuus on alle puoli hehtaaria ja etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on noin kaksi kilometriä.

Kaavatunnus
tunnus: 15:094

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 17.6.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 8.11.-9.12.2016Kaavaehdotus nähtävillä 7.3.-6.4.2017Kaavan hyväksyminen 30.10.2017Kaava lainvoimainen 22.12.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 22.12.2017.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavamuutosalueella on muutoksenhakijan omistamassa kiinteistössä eri kaupallisia toimijoita ja uusi kaava enemmänkin toteaa nykyisen tilanteen kuin aiheuttaa välittömiä muutoksia rakennetussa ympäristössä. Tulevaisuudessa uusi asemakaava ohjaa rakentamista ja viheralueiden toteutusta Seppälän alueen yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta hakee Kiinteistö Oy Nokipii. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa Vasarakadun ja Pääskyntien kiertoliittymän katualueen rajausta, korttelin rakennusoikeutta ja muuttaa käyttötarkoitus liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teolli-suusrakennusten korttelialueeksi. Suunnittelualueen Suunnittelualueen maanomistajia ovat Kiinteistö Oy Nokipii ja Jyväskylän kaupunki. Tonttijako hyväksytään asemakaavan muutoksen yhteydessä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös