Pitkakatu_18 ja 22 sijaintikartta

06/Pitkäkatu 18-22, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Voionmaan- ja Pitkäkadun risteysalueella noin 200 metrin päässä ruutukaavakeskustasta. Alueella sijaitsee Jyväskylän ammattikorkeakoulun musiikin opetuksen toimitilat.

Kaavatunnus
tunnus: 06:099

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 17.6.2016 ;Kaavaluonnos nähtävillä 23.5.-26.6.2017Kaavaehdotus nähtävillä 24.11.-27.12.2017Kaavan hyväksyminen 12.2.2018Kaava lainvoimainen 10.4.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 10.4.2018

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on kaupunkikuvallisesti tärkeässä paikassa, yhdessä kaupungin sisääntuloportissa. Alueen lähellä sijaitsevat keskustan monipuoliset palvelut mm. kaupalliset-, opetus- ja virkistyspalvelut. Tontin vieressä sijaitsee Seminaarinmäki, joka on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueella sijaitseva opetusrakennus on valmistunut 1980-luvulla ja sen on suunnitellut arkkitehti Raimo Halonen. Rakennuksella ei ole suojeluarvoja. Opetusrakennus sijaitsee Pitkäkadussa kiinni ja sen takapiha avautuu puiston suuntaan. Takapihalla sijaitsee ulkoilmakonserttipaikka, joka on visuaalisesti osa Seminaarinmäen Moirislammen ympäristöä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksella pyritään mahdollistamaan Pitkäkadun toisella puolella olevan ammattiopiston ja suunnittelualueen ammattikorkeakoulun sijoittuminen yhdeksi rakennuskokonaisuudeksi.

Kaavamuutosalue on kooltaan noin 0,6 hehtaaria ja on kaupungin omistuksessa. Tavoitteena on osoittaa alueelle sekä lisärakennusoikeutta koulun laajentamista varten että ajanmukaistaa viherrakentamista koskevia kaavamerkintöjä ja tutkia paikoituksen osoittamista suunnittelualueen ulkopuolelle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös