18/Lehmäportintie 3 ja 5, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Keltinmäen ja Kukkumäen välisellä alueella Länsiväylän sekä VT 18 ja 23 risteysalueiden läheisyydessä. Suunnittelualue sijaitsee noin puolen kilometrin etäisyydellä Keski-Suomen Keskussairaalasta länteen.

Kaavatunnus
tunnus: 18:081

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 17.6.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 17.6.-4.7.2016Kaavaehdotus nähtävillä 18.10.-1.11.2016Kaavan hyväksyminen 22.11.2016Kaava lainvoimainen 10.1.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 10.1.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta lounaaseen VT 18 ja 23 varressa. Länsiväylä kulkee suunnittelualueen pohjoispuolella. Suunnittelualue käsittää kaksi teollisuustonttia (T), osan viereisestä suojaviheralueesta (EV) ja Lehmäportin katualueen. Suunnittelualue rajautuu pohjoisesta ja idästä liikennealueeseen (LT) ja etelästä lähivirkistys-alueeseen (VL). Lännestä alue rajautuu Ronsuntaipaleentien katualueeseen.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on liittää osa teollisuustonttien (T) ja VT 18 ja 23 välisestä suojaviheralueesta (EV) tontteihin. Tontteja on tarkoitus levittää EV- alueen puolelle mahdollisuuksien mukaan mm. valtatien asettamat turvaetäisyydet huomioiden.
Tonttien laajentamisella mahdollistetaan tonttien pihatoimintojen tarkoituksenmukainen sijoittuminen alueelle. Kaavamuutoksen tavoitteena on ohjata alueen yleisilmettä selkeästi jäsentyväksi ja siistiksi.
Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta liittää pieni osa voimassa olevan kaavan mukaisen teollisuustontin numero 5 länsilaidasta Lehmäportin katualueeseen; osa Lehmäportti- kadun rakentamiseen vaaditusta liuskasta ja oja sijaitsevat tontin puolella.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös