Ramoninkatu 4, Rise-kampuksen kaavamuutoksen sijaintikartta

14 / Ramoninkatu 4, Rise-kampus, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Jyväskylän keskustassa, Tourulan kaupunginosassa osoitteessa Ramoninkatu 4.

Kaavatunnus
tunnus: 14:059

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 09.05.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 23.09.-24.10.2016Kaavaehdotus nähtävillä 02.12.2016-02.01.2017Kaavan hyväksyminen 27.03.2017Kaava lainvoimainen 30.11.2018

Kaavan uusin vaihe
Ramoninkatu 4, Rise-kampus asemakaavan muutos ja tonttijako voimaan 30.11.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Tontti on rakentamaton ja kasvillisuudeltaan pääosin varttunutta koivu- ja leppävaltaista lehtimetsää. Alueella ei ole luontoselvityksen perusteella todettavia luontoarvoja. Tontti on koillisosaltaan melko tasainen, mutta viettää jyrkästi lounaisosassa kohti Tourujokea. Korkeuseroa tontilla on kokonaisuudessaan n. 8 metriä. Tontti on maaperältään pääosin silttiä (Ramboll Oy 2015). Tontti on kooltaan n. 9600 m².

Kaavan tavoitteet
Kiinteistö Oy Jyväskylän Tourula (Jykes Kiinteistöt Oy) on hakenut asemakaavan muutosta omistamalleen toimistorakennusten tontille osoitteessa Ramoninkatu 4.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman kokonaisuuden rakentaminen ja toiminta kiinteistöllä.

Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto sijaitsee tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa ja Laukaan vankila Vihtavuoressa 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylästä. Toimipaikkojen yhdistäminen sisältyy Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon ja oikeusministeriön päätökseen toimitilaverkon kehittämisestä.

Hankkeen sopijaosapuolina ovat Jykes Kiinteistöt Oy uudisrakennuksen rakennuttajana, Senaatti-kiinteistöt rakennuksen vuokraajana ja Rikosseuraamuslaitos rakennuksen vuokraajana ja käyttäjänä.

Kaavan sisältö
Asemakaavan muutoksessa käyttötarkoitusmerkintä muutetaan vastaamaan haettua toimintaa. Lisäksi kaavamuutoksessa tutkitaan tontin pysäköinti, rakentamistapamääräykset, lähiympäristön käsittely sekä tontin muut toiminnot ja liittyminen ympäristöön.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös