15/Seppälän Lidl, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä osoitteessa Vasarakatu 4 rajoittuen pohjoisessa ja idässä kaupungin puistoalueeseen. Suunnittelu-alueen laajuus on noin yksi hehtaari ja etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan alle kaksi kilometriä.

Kaavatunnus
tunnus: 15:093

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.4.2016 ;Kaavaluonnos nähtävillä 15.4.-16.5.2016Kaavaehdotus nähtävillä 28.6.-12.8.2016Kaavan hyväksyminen 28.11.2016Kaava lainvoimainen 13.1.2017

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 13.1.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitseva Lidlin vanha kaupparakennus (noin 1900 kerrosalaneliömetriä) on ylittänyt ajantasa-asemakaavan mahdollistaman liiketilan rakennusoikeuden ja nykyisen kaupan laajentaminen vähittäiskaupan suuryksiköksi ei ole mahdollista ilman kaavamuutosta.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta hakee Lidl Suomi Ky. Kaavamuutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle 2 900 kerrosalaneliömetrin laajuinen vähittäiskaupan suuryksikkö päivittäistavaramyymälälle. Vanha Lidlin kaupparakennus ja Ahjo Grilli puretaan.Suunnittelualueen maanomistaja on Lidl Suomi Ky.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös