Ritopohjantien liikennealue, sijaintikartta

47/Ritopohjantien liikennealue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalueena on Ritopohjantien liikennealue, joka sijaitsee Heinäojantien ja Suolammentie välisellä alueella

Kaavatunnus
tunnus: 47:047

Yhteyshenkilöt
Eila Viitala, toimitusinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016, 13.01.2017;Kaavaluonnos nähtävillä 10.11. - 8.12.2017Kaavaehdotus nähtävillä 15.5. - 29.5.2018Kaavan hyväksyminen 12.6.2018Kaava lainvoimainen 31.7.2018

Kaavan uusin vaihe
Ritopohjantien kaavamuutos ja laajennus on saanut lainvoiman 31.7.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueena oleva liikenneväylä on Jyväskylän kaupunkikeskusten välinen tärkeä pääkatu, joka yhdistää Palokan kaupunginosan ja Seppälän kaupunginosan toisiinsa. Katu on normaali kaksisuuntainen päällystetty katu, jonka vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Muutoksen kohteena olevan katuverkon pituus on n. 1,6 kilometriä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Palokan Ritoniemen asemakaavoitetulla alueella sijaitseva liikennealue katualueeksi.

Tiealueen on tarkoitus siirtyä Jyväskylän kaupungin omistukseen sekä ylläpidon piiriin. Väylän hallinnolliset muutokset edellyttävät tiealueen muuttamista katualueeksi. Kaavamuutoksen jälkeen kaupunki tekee kadunpitopäätökset asemakaavan sisällä olevasta kadusta ja siihen liittyvistä rakenteista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös