Vaajakoskentie, kaavan sijainti

Vaajakoskentie, kaavan sijainti

66/Vaajakoskentien liikennealue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalueena on kaksi erillistä liikennealuetta Vaajakoskentiellä ja Sulunperäntiellä. Ensimmäinen alueista sijaitsee välillä Järveläntien risteys - Sulunperäntien risteys – Nikkarintien risteys ja toinen välillä Kuokkalantie risteys - Tammitie risteys

Kaavatunnus
tunnus: 66:068

Yhteyshenkilöt
Eila Viitala, toimitusinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.2.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 15.04. - 16.05.2016Kaavaehdotus nähtävillä 28.6. - 12.7.2016Kaavan hyväksyminen 09.08.2016Kaava lainvoimainen 16.09.2016

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos on saanut lainvoiman 16.9.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueena olevat liikenneväylät ovat Jyväskylän kaupunkikeskusten välinen tärkeä pääkatu Vaajakoski-Jyskä kaupunginosan ja Seppälän kaupunginosan välillä. Katu on normaali kaksisuuntainen päällystetty katu, jonka vierellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Muutoksen kohteena olevien katuverkkojen pituudet ovat n. 0.8 kilometriä (osa 1) ja n. 0,4 kilometriä (osa 2).

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa Jyskän asemakaavoitetulla alueella sijaitsevat liikennealueet katualueiksi. Suunnittelualueiden rajausta muutetaan tarvittaessa kaavaprosessin kuluessa.

Tiealueiden on tarkoitus siirtyä Jyväskylän kaupungin omistukseen sekä ylläpidon piiriin. Väylien hallinnolliset muutokset edellyttävät tiealueiden muuttamista katualueiksi. Kaavamuutoksen jälkeen kaupunki tekee kadunpitopäätökset asemakaavan sisällä olevasta kaduista ja niihin liittyvistä rakenteista.

Suunnittelualueet ovat pääosin Keski-Suomen ELY-keskuksen omistuksessa. Osa liikennealu-eista on Jyväskylän kaupungin omistuksessa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös