Käsälä 6, sijaintikartta

13 / Käsälä 6, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lohikosken kaupunginosassa, osoitteessa Käsälä 6.

Kaavatunnus
tunnus: 13:118

Yhteyshenkilöt
Eila Viitala, toimitusinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.02.2016;Kaavaluonnos nähtävillä 24.02. - 11.03.2016Kaavaehdotus nähtävillä 27.05. - 10.06.2016Kaavan hyväksyminen 09.08.2016Kaava lainvoimainen 16.09.2016

Kaavan uusin vaihe
Kaavamuutos on saanut lainvoiman 16.9.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Alue on korttelialueiden osalta rakennettu kaavan mukaisesti. Käsäläntien katualueen päässä olevaa kääntöpaikkaa ei ole toteutettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti ja autoliikenteen kääntyminen Käsälän kadun päässä tapahtuu Asunto Oy Käsälän tonttiliittymässä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavaa on ryhdytty laatimaan Asunto Oy Käsälän hakemuksesta.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa voimassa olevan asemakaavan mukaisen Käsälän katualueen kääntöpaikan tarve ja muuttaa voimassa olevan asemakaavan katualue suunnitteluvaiheessa olevan katusuunnitelman mukaiseksi siten, että osa katualueesta liitetään AR-tonttiin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös