Seppalanportti sijainti

15/Seppälänportti, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Kangasvuoren kaupunginosassa Rasinrinteessä osoitteessa Palanderinkatu 1. Suunnittelualueen laajuus on noin 2,7 hehtaaria.

Kaavatunnus
tunnus: 15:092

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.11.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 18.4.-3.5.2017Kaavaehdotus nähtävillä 15.9.-29.9.2017Kaavan hyväksyminen 31.10.2017Kaava lainvoimainen 15.12.2017

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus on saanut lainvoiman 15.12.2017

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueelle haetaan autokaupalle rakennuslupaa jo kaavamuutoksen aikana nykyisen ajantasakaavan perusteella. Vähittäiskaupan suuryksikön rakennuslupa on mahdollista myöntää KL- kortteliin vain paljon tilaa vaativalle (TIVA) erikoistavarakaupalle. Tämä perustuu kaupan siirtymälainsäädäntöön (MRL), mikä päättyy 15.4.2017. Suunnittelualue on rakentamaton, mutta suurimmaksi osaksi maaperää on muokattu. Lähivirkistysalueella (VL) on isoja mäntyjä ja pieni pala kaupunkimetsää.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta hakee SRV Keski-Suomi. Kaavamuutoksen tavoitteena on Seppälänportin liiketontin kaavamuutos vähittäiskaupan suuryksiköksi. Tontille tulee sijoittumaan paljon tilaa vaativaa erikoistavarakauppaa eli autokauppa. Nykyinen rakennusoikeus 18 000 kerrosalaneliömetriä jaetaan kahdelle eri tontille.

Alueen maanomistajia ovat SRV Keski-Suomi ja Jyväskylän kaupunki.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös