Itäinen Palokärki, kaava-alue/sijainti

64 / Itäinen Palokärki, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue rajautuu Laukaantiehen ja idässä rautatiealueeseen, etelässä koilliseen ke-häväylävaraukseen ja pohjoisessa lähelle Laukaan kunnan rajaa.

Kaavatunnus
tunnus: 64:002

Yhteyshenkilöt
Tuija Solin, projektipäällikköMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 23.10.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 08.11. - 09.12.2016Kaavaehdotus nähtävillä 6.10. - 6.11.2017Kaavan hyväksyminen 12.02.2018Kaava lainvoimainen 10.04.2018

Kaavan uusin vaihe
Itäisen Palokärjen kaava on saanut lainvoiman 10.4.2018.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavan laatiminen sisältyy Jyväskylän kaupungin kaavoitusohjelmaan.
Tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaavalaajennusalue sisältää myös varauksen mm. yhdistettyjen kuljetusten terminaalille Äänekosken radan varrelle.
Kaava-alueen maanomistajia ovat rekisteröityjen tonttien omistajat, Jyväskylän kaupunki, kolme yksityistä tilaa sekä Suomen Valtio.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös