Kangasvuoren paivakoti_koulu, sijainti

15/Kangasvuorentie 12(Kangasvuoren päiväkoti ja koulu), asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin
3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kangasvuorentien varrella. Alue rajautuu etelästä metsäiseen rinteeseen ja ulkoilureittiin, lännestä Liitokurrenkaareen, pohjoisesta Kangasvuorentiehen ja idästä kapeaan puistovyöhykkeeseen ja pientalovaltaiseen Sienakatuun.

Kaavatunnus
tunnus: 15:091

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 29.9.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 6.11.-7.12.2015Kaavaehdotus nähtävillä 26.1.-25.2.2016Kaavan hyväksyminen 25.4.2016Kaava lainvoimainen 10.6.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosalue on kaupungin omistuksessa. Alueella sijaitsee nykyisin päiväkoti. Kiinteistölle laaditaan hankesuunnitelmaa päiväkoti-koulurakennukselle ja nykyinen rakennusoikeus (3402kem2) ei ole riittävä. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa rakennusoikeutta noin 4500 kem2 ja tutkia tontin mahdollista kasvattamista nykyiselle puistoalueelle, mikäli hankesuunnitelmassa katsotaan se tarpeelliseksi.

Kaavan sisältö
Kangasvuoren päiväkoti-koulurakennus suunniteltiin Jyväskylän kaupungin omana suunnittelutyönä. Rakennus valmistui 1970, jonka jälkeen sitä on laajennettu ja korjattu useaan otteeseen. Vaalea rakennus on kaksikerroksinen Kangasvuo-rentien puolelta ja takapihalle yksikerroksinen. Maastonmuodoiltaan tontti on etelään nousevaa rinnettä. Päiväkodin piha on jonkin verran laajentunut eteläiselle virkistysalueelle. Suunnittelualueen koilliskulmassa, tasaisella maalla, sijaitsee noin 2500 m2:n parkkialue, joka on tällä hetkellä vuokrattuna. Vuokralaisen ensisijainen tavoite on sijoittaa autopaikat jatkossa omalle tontilleen. Lisäksi suunnittelualueen luoteiskulmassa sijaitsee muuntamo. Eteläisessä metsässä kulkee ulkoilureitti ja Liitokurrenkaaren varrella on jätekeräyspiste. Kangasvuorentien varrella on erotettu jalkakäytävä ja Liitokurrenkaarella korotettu. Kangasvuorentien yli päiväkodin tonttia vastapäätä on toteutettu saarekkeellinen suojatie. Alustavien arvioiden perusteella Kangasvuorentie liikenneturvallisuutta onkin selvitettävä lisää, jotta tiedetään, onko tar-peen edistää alueen liikenneturvallisuutta ja millä keinoin. Alue sijaitsee keskeisellä paikalla ja saavutettavuus on erinomainen. Kangasvuoresta on hyvät yhteydet keskustaan niin autolla kuin pyörällä. Joukkoliikenteen palvelutaso on erittäin hyvä, ja lähin pysäkki sijaitsee noin 250 metrin päässä. Palvelutasoltaan alue ja sen lähistö on erittäin monipuolista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös