Vanha Ortopedia, sijaintikartta

Vanha Ortopedia, viistokuva 2 suunnittelualueesta

Vanha Ortopedia, viistokuva 1 suunnittelualueesta

01 / Vanha Ortopedia, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Hannikaisenkatu 7

Kaavatunnus
tunnus: 01:169

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 26.06.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 16.02.-15.03.2016Kaavaehdotus nähtävillä 13.01.-13.02.2017Kaavan hyväksyminen 29.05.2017Kaava lainvoimainen 10.03.2020

Kaavan uusin vaihe
Korkein hallinto-oikeus on antanut kaavavalitusta koskevan päätöksen 19.2.2020. Päätöksen mukaan kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä hallinto-oikeudelle tehty valitus on hylätty ja kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä jää kaikilta osin voimaan.

Kaavamuutos on tullut voimaan 10.3.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on maastonmuodoiltaan kaakon suuntaan laskevaa rinnettä. Alueen luoteisosasta koilliseen maasto laskee noin viidellä metrillä. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee 1979 valmistunut neljäkerroksinen ja vaalea tiiliverhoiltu Cygnaeus-talo. Alueen eteläosassa sijaitsee 1888 ja 1901 valmistuneet Vanhan Ortopedian kaksi toisiinsa kytkettyä puuverhoiltua rakennusta. Vanhan Ortopedian rakennukset ovat asemakaavalla suojeltuja. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,1 hehtaaria.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle Jyväskylän keskustaan soveltuvaa kaupunkikuvallisesti korkeatasoista täydennysrakentamista sekä mahdollistaa alueen kehittäminen hakijan tavoitteiden mukaisen toiminnan edellytyksien mukaisesti. Alueen täydennysrakentamisen tulee muodostaa saumaton ja toimiva osa Jyväskylän ydinkeskustan ruutuasemakaava. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kanssa arvot säilyttäen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös