Loukkukatu 7, sijaintikartta

07 / Loukkukatu 7, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Loukkukatu 7, Kypärämäki

Kaavatunnus
tunnus: 07:112

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 06.03.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 28.8.-28.9.2015Kaavaehdotus nähtävillä 21.10.-21.11.2016Kaavan hyväksyminen 29.5.2017Kaava lainvoimainen 21.9.2018

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavamuutoksen hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen 13.8.2018.
Kaava on saanut lainvoiman 21.9.2018

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Tontilla sijaitsee vuonna 1954 valmistunut Kypärämäen kirkko, jossa kirkollinen toiminta on päättynyt. Rakennus on nykyisin yksityisessä omistuksessa ja pääasiassa asuinkäytössä. Rakennuksen lounaispuolella sijaitsee paikoitusalue ja rakennuksen takana piha-alue leikkipaikkoineen. Tontin takaosassa kasvaa varttunutta puustoa. Tontti on kokonaisuudessaan aidattu kevytrakenteisella puuaidalla. Suunnittelualue on kooltaan 4612 neliömetriä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa suojeltavan kirkkorakennuksen joustava käyttö monipuoliseen toimintaan tontin käyttötarkoitusmerkintää muuttamalla. Lisäksi käyttämättömälle rakennusoikeudelle osoitetaan rakennusala.

Kaavan sisältö
Asemakaavan muutoksessa yleisille rakennuksille varatun tontin käyttötarkoitusta laajennetaan sallimaan myös asuminen ja liiketoiminta. Käyttämättömälle rakennusoikeudelle osoitetaan rakennusala ja kirkkorakennus suojellaan kaavamerkinnöin.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös