Vääräjärven sijaintikartta

64/Vääräjärven asemakaavan muutos, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavan muutosalue sijaitsee Ankeriasjärven kaupunginosassa Vääräjärventien varrella käsittäen kokonaan Pohjantähdentien korttelit sekä kortteleita Sienikorintieltä, Tähdenlennon – ja Kuunsillan kadulta. Suunnittelualueen laajuus on noin 35 hehtaaria

Kaavatunnus
tunnus: 64:003

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 13.1.2015;Kaavaluonnos nähtävillä 30.6.-14.8.2015Kaavaehdotus nähtävillä 5.2.-7.3.2016Kaavan hyväksyminen 25.4.2016Kaava lainvoimainen 10.6.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 25.4.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on asemakaavoitettu alue, jonne on toteutettu nykyisen asemakaavan mukainen katuverkosto ja infrastruktuuri. Alueen rakentuminen ei kuitenkaan ole käynnistynyt kaavan mukaisesti. Lujatalo Oy:n mukaan nykyinen asemakaava ei enää vastaa heidän liiketoimintamallia. Tulevalle kaavamuutokselle nykytilanne antaa lisä-haastetta, koska uuden kaavan tulee noudattaa olemassa olevaa katuverkostoa sekä korttelira-kennetta. Esimerkiksi Pohjantähdentie on täysin valmis katu linja-autopysäkkejä myöten, mutta alueelle ei ole toteutunut ainuttakaan rakennusta.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta varten on laadittu kaavoituksen käynnistämissopimus, jonka sopijapuolina ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy. Kaavamuu-toksen tavoitteena on muuttaa Pohjantähdentien asuinpientalokorttelit ja Vääräjärventien pohjoispuolen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue kerrostalokortteleiksi (osa myös tuetun tuotannon ja palveluasumisen sallivaksi). Vääräjärventien eteläpuoleinen asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue on tarkoitus muuttaa asuinpientalojen korttelialueeksi kuten myös Sienikorintien sekä Tähdenlennon ja Kuunsillan kadun rivitalokorttelit. Korttelialueiden eikä virkistysalueiden rajoja ei tulla muuttamaan, lukuun ottamatta rivitalokorttelia 8 joka poistuu ja muuttuu lähivirkistysalueeksi.

Alueen maanomistajia ovat Jyväskylän kaupunki ja Lujatalo Oy.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös