Varassaari-Haapalahti, sijaintikartta

68/Varassaari-Haapalahti asemakaavan laajennus ja muutos, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaava-alue käsittää Varassaaren lisäksi nykyisen valtatien eteläpuoliset alueet Haapalahden eritasoliittymään saakka, eritasoliittymä mukaan lukien.

Kaavatunnus
tunnus: 68:041

Yhteyshenkilöt
Marja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 19.09.2014;Kaavaluonnos nähtävillä 26.06. - 14.08.2015Kaavaehdotus nähtävillä 06.05. - 06.06.2016

Kaavan uusin vaihe
Varassaari-Haapalahti asemakaavan laajennus- ja muutosehdotus pidetään julkisesti nähtävillä 6.5. - 6.6.2016 välisen ajan Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, osoite Hannikaisenkatu 17, 1. krs.

Kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon osoitteella PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi 6.6.2016 kello 15.00 mennessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tarkoituksena on varata alueita uudelle moottoritielinjaukselle, turvata kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen tulevaisuus, osoittaa aluevaraukset ja reitistöt virkistykselle sekä osoittaa korttelialueita yritystoiminnalle, jossain määrin kaupalle. Tavoitteena on myös monipuolistaa alueen toiminnallista sisältöä mahdollistamalla Varassaareen asumista huomioimalla liikennemeluasiat ja alueen teollinen historia.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös