09 / Keskussairaala, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 2 km Jyväskylän kaupungin keskustasta lounaaseen, Kukkumäen kaupunginosassa Keuruuntien, Länsiväylän, Keskussairaalantien ja Kukkumäentien osittain rajaamalla alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 09:068

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 28.11.2012;Kaavaluonnos nähtävillä 12.12.2014 - 16.01.2015Kaavaehdotus nähtävillä 15.05.2015 - 15.06.2015Kaavan hyväksyminen 26.10.2015Kaava lainvoimainen 15.12.2015

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos voimaan 15.12.2015.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Keski-Suomen keskussairaalan alueen rakennukset ovat valmistuneet usean vuosikymmenen aikana. Alueen ensimmäinen asemakaava laadittiin v.1951 ja alueen viimeisimmät asemakaavamuutokset ovat vuosilta 2009 ja 2011. Kaavamuutosalueen luoteisosassa sijaitsee teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta, liikennealuetta (Länsiväylä ja rautatiealue) sekä voimansiirtoalue ja puistoa. Suunnittelualueen koko on noin 36 ha ja muutosalueella on useita maanomistajia.

Kaavan tavoitteet
Suunnittelualue kattaa Keski-Suomen keskussairaalan alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mm. mahdollistaa uuden Keskussairaalan päärakennuksen rakentaminen, sairaalaympäristön täydennysrakentaminen, liikennejärjestelyjen parantaminen sekä alueen ympäristö- ja rakennussuojeluarvojen turvaaminen.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös