17/ Kortepohjan ylioppilaskylä, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kortepohjan ylioppilaskylä on Kortepohjan kaupunginosassa noin 2 kilometriä Jyväskylän keskustasta luoteeseen.Suunnittelualue rajautuu Kortepohjan liikekeskustaan,Kartanokujan ja Emännäntien kevyen liikenteen väyliin sekä Taitoniekantie ja Tietiläs nimisiin katuihin

Kaavatunnus
tunnus: 17:096

Yhteyshenkilöt
Jaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 21.2.2012;Kaavaluonnos nähtävillä 6.9.-7.10.2013Kaavaehdotus nähtävillä 14.1.-13.2.2014Kaavan hyväksyminen 9.6.2014Kaava lainvoimainen 25.7.2014

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 9.6.2014.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavamuutosalue on osa Kortepohjan ylioppilaskylää. Alue on alun perin rakennettu 1960-1970 -lukujen aikana arkkitehti Bengt Lundstenin suunnitelmien pohjalta. Rakennetun ympäristön keskeisiä elementtejä ovat alueen keskellä väljästi sijoittuvat tornitalot, symmmetrisesti alueen kulmiin sijoittuvat matalat pitkät luhtitalot, puistomainen piha-alue ja valkoinen väri. Korttelin korkeimmat rakennukset ovat 9-kerroksisia. Suunnittelualueen pohjoispuolella on ylioppilaskylän kortteli 3 ja Kortepohjan koulu. Länsipuolella on Kortepohjan liikekeskus.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan muutos on käynnistynyt Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan JYY:n aloitteesta. Asemakaavan muutoksella esitetään yhdistettäväksi korttelin 4 tontteja 1 ja 2. Samalla halutaan rakentaa nykyisen tontin 2 alueelle pysäköintilaitos, väestönsuoja sekä 6 kerroksinen asuinkerrostalo pysäköintikannen viereen. Kaavamuutoksella haetaan 1000 kerrosneliömetrin lisäystä rakennusoikeuteen sekä autopaikkamäärien tarkistamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös