04 / Paviljonki/konserttisali, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Lutakossa, Schaumanin puistotien, Uno Savolan kadun, Fortunakujan ja Piippukadun välisellä alueella.

Kaavatunnus
tunnus: 04:036

Yhteyshenkilöt
Tuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 09.08.2011;Kaavaluonnos nähtävillä 04.10.-18.10.2011Kaavaehdotus nähtävillä 17.04.-18.05.2012Kaavan hyväksyminen 27.08.2012Kaava lainvoimainen 09.10.2012

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos on tullut voimaan 9.10.2012. Tonttijako on hyväksytty asemakaavan yhteydessä.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Muutosalueella sijaitsee Jyväskylän Paviljonki ja Messutori. Paviljongin viereinen hotellitontti on rakenteilla ja valmistuu näillä näkymin vuoden 2012 keväällä. Messutorin vieressä on rakenteilla liike-toimistorakennus, nk. Innova II.

Kaavan tavoitteet
Jyväskylän kaupunginhallituksen valitsema selvitystyöryhmä on päätynyt ratkaisuun, että konserttisali sijoitetaan Paviljongin yhteyteen, Lutakon Neliötorin kupeeseen.
Rakentaminen edellyttää asemakaavan muuttamista siten, että Paviljongin tonttia laajennetaan Messutorin alueelle, lähinnä nk. Neliötorin puolelle.
Konserttisalin suunnitelmien lähtökohtana on 1000 kuulijalle ja täysmittaiselle sinfoniaorkesterille mitoitettu konserttisali.
Uuden rakennusosan tulee kunnioittaa vanhaa Schaumanin konttorirakennusta aukion reunassa ja lisäksi asettua osaksi julkisten tilojen sarjaa Matkakeskuksesta alkaen ja jatkuen Messutorin ja Lutakonpuiston kautta Jyväsjärvelle.
Uuden konserttisalin on mahdollista hyödyntää Paviljongin teknisiä järjestelmiä, osaa olemassa olevista tiloista sekä pysäköintikapasiteettia. Konserttisalin arvioidaan nostavan Paviljongin imagoa ja lisäävän sen toiminnan mahdollisuuksia. Suunnittelun tavoitteena on kokonaistaloudellinen ratkaisu, jonka tuottamat hyödyt tekevät rakennuksen toteuttamisesta ja käytöstä edullisen.

Kaavan sisältö
Asemakaavan muutoksessa Paviljongin tontin rajaa on siirretty aukion laidalla sijaitsevan konttorirakennuksen suuntaan. Tontin koko suurenee noin 1400 m2. Rakennusoikeutta on nostettu 5400 k-m2 ja tontin käyttötarkoitusta on muutettu siten, että se mahdollistaa konserttisalin rakentamisen. Rakennusala on merkitty konserttisalin luonnosten mukaisesti. Rakennusoikeus on 40 000 k-m2, jos konserttisali toteutetaan, muussa tapauksessa se on nykyisen kaavan mukaisesti 34 600 k-m2. Nykyisen aukion alueelle saa rakentaa vain konserttisalin osan. Julkisivujen rakentamista ohjaamaan on kaavassa määräys: ”KTY-1 -korttelialueella rakennuksen Messuaukion ja Konttoriaukion puoleisen rakennuksen osan tulee muodostaa yhtenäinen, pystysuorista sisäänpäin kaartuvista muodoista koostuva kokonaisuus, jonka julkisivujen pinnat ovat pääosaltaan valkoista metallia ja muilta osin lasia. Metalliosaan tulee tehdä reikäkuvioisia valoaukkoja. Aukioihin rajoittuvan, aikaisemmin rakennetun rakennuksen osan ulkopinta tulee muuttaa laajennukseen sopivaksi uudisosaa toteutettaessa. Muun rakennusosan pääasiallisena julkisivumateriaalina tulee Uno Savolan kadun ja Schaumanin puistotien suuntaan olla punatiili ja julkisivujen korostettujen osien tulee olla pääosin valkoista rappausta. Sisäänkäyntien edustoja tulee avartaa ja korostaa lasijulkisivuilla.” Messutorin nimi on muutettu Messuaukioksi ja konttorin edustalla hieman erillään sijaitseva aukio on nimetty Konttoriaukioksi.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös