42 / Savulahti I, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Ruokkeentien ja Laajavuorentien risteyksen tuntumassa Tuomiojärven rantamaisemissa. Suunnittelualueelta on noin 6 km kaupungin keskustaan.

Kaavatunnus
tunnus: 42:012

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 07.12.2011;Kaavaluonnos nähtävillä 10.06.-11.07.2014Kaavaehdotus nähtävillä 24.02.-29.03.2016Kaavan hyväksyminen 29.08.2016Kaava lainvoimainen 11.10.2016

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan laajennus ja muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 11.10.2016.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee kuusi omakotitaloa ja asumaton Savulahden vanha päärakennus. Kolme asuintaloa sijaitsee Mutkapohja –nimisen kadun varressa. Alueen eteläosassa alavan peltoaukean reunassa virtaa Syväoja, joka laskee vetensä Tuomiojärveen. Suunnittelualue viettää loivasti Ruokkeentien suunnasta Tuomiojärvelle ja Syväojan suuntaan. Alueen pohjoisosa ja Tuomiojärven rannan ympäristö ovat metsäisiä.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan tavoitteena on muodostaa Savulahden alueelle uusi kerros- ja pientalovaltainen asuinalue. Lisäksi alueelle kaavoitetaan tontti päiväkoti-koululle. Alueelle osoitetaan virkistysalueita ja -reittejä sekä suojelualueita. Laajavuorentie osoitetaan katualueeksi Ruokkeentiehen asti.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös