12 / Kivelänranta, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee noin kahden kilometrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen Tuomiojärven ja Palokkajärven välisellä kannaksella.

Kaavatunnus
tunnus: 12:050

Yhteyshenkilöt
Nana Pentti, Asemakaava-arkkitehti
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 27.06.2009;Kaavaluonnos nähtävillä 16.03.2010 - 16.04.2010Kaavaehdotus nähtävillä 30.12.2011 - 30.01.2012Kaavan hyväksyminen 04.06.2012Kaava lainvoimainen 09.07.2013

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 4.6.2012. Hyväksymispäätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi valituksen 3.6.2013 antamallaan päätöksellä.

Asemakaavan muutos on tullut voimaan 9.7.2013.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Asemakaavoituksen tavoitteena on suunnitella korkeatasoinen ja omaleimainen asuntoalue sekä vanhan leirintäalueen että pohjoisen mäenharjanteen kohdalle. Kaavan yhteydessä otetaan huomioon alueen erityistekijät, kuten maisema, luontoarvot, virkistysreittiyhteydet ja läheisestä moottoritiestä aiheutuvat meluhaitat. Lisäksi kaavassa tutkitaan ammattiopiston paikoitustarpeita.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös