29 / Mankola II, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Mankola. Ammattikorkeakoulun alue sekä sen etelä-ja lounaispuolinen alue. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös asunto-osakeyhtiö Koivulanpuisto ja asunto-osakeyhtiö Koivulanniemi.

Kaavatunnus
tunnus: 29:019

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 01.09.2004;Kaavaluonnos nähtävillä 29.04.2008 - 30.05.2008Kaavaehdotus nähtävillä 02.10.2009 - 02.11.2009Kaavan hyväksyminen 18.1.2010Kaava lainvoimainen 26.6.2012

Kaavan uusin vaihe
Sekä Hämeenlinnan hallinto-oikeus (HHO) että Korkein hallinto-oikeus (KHO) ovat hylänneet valitukset.
Valituksen alaiselta osin asemakaava on tullut voimaan 26.6.2012

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tarkoitus on kaavoittaa Mankolan alueelle, nykyisen ammattikorkeakoulun ympäristöön, sen etelä- ja lounaispuolelle, tontteja uusille asuinpientaloille.

Alueen kulttuuri- ja luontoarvot otetaan suunnittelussa huomioon.

Kaavan sisältö
Asemakaava-alue, jota nyt kaavoitetaan, on alun perin ollut laajempi. Alkuperäinen asemakaava-alue on jaettu kahteen osaan, jotka ovat nimeltään Mankola I ja Mankola II. Mankola I, joka sisältää ammattikorkeakoulun pohjois- ja itäpuoleiset alueet on saanut lainvoiman 14.1.2008. Mankola II-niminen asemakaava, joka koskee ammattikorkeakoulun etelä- ja lounaispuolella olevia alueita laitetaan uudelleen luonnoksena nähtäville. Mankola II:n asemakaava-alueeseen kuuluu esim. Mankolantien asuinalueen ja Tuomiojärven välinen rantavyöhyke.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös