Seminaarinmäen_sijaintikartta

05 / Seminaarinmäen kampusalue, suojelukaava, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue sijaitsee Jyväskylän keskustassa ruutukaava-alueen lounaispuolella. Se rajautuu Pitkäkatuun, Voionmaankatuun, Seminaarinkatuun, Keskussairaalantiehen ja Hippoksen urheilupuistoon.

Kaavatunnus
tunnus: 05:072

Yhteyshenkilöt
Paula Julin, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 27.8.2003, 11.3.2009;Kaavaluonnos nähtävillä 26.11.2013-10.1.2014

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä –asetuksen 30 §:n määräysten mukaisesti nähtävänä 26.11.2013 - 10.1.2014 Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa, os. Hannikaisenkatu 17, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiaan.

Asemakaavan muutosluonnoksesta mahdollisesti esitettävät mielipiteet on toimitettava kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 10.1.2014 klo 16.00 mennessä.Palautetta voi antaan myös puhelimitse ja sähköpostitse kaavoittajalle.

Lisätietoja asiasta antaa Paula Julin, p. (014) 266 7706.
Sähköposti: paula.julin @jkl.fi

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kaavoitettavaan alueeseen sisältyvät yliopiston kampusalue mukaan lukien Pitkäkatu 1:n kunnalliskodin alue, uimahalli ja sen viereinen pysäköintialue, ylioppilastalo sekä Moirislammen puisto.

Kaavan tavoitteet
Seminaarinmäen kampusalueen suojelukaavan päätavoite on Seminaarinmäen maailmanlaajuisesti merkittävän kokonaisuuden kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisten arvojen säilyttäminen. Vanhentuneen kaava- ja suojelutilanteen päivittämisessä otetaan huomioon myös alueen maisemalliset arvot ja luontoarvot. Liikennesuunnittelun tavoitteena on edistää jalankulkua ja pyöräilyä ja rauhoittaa alueen sisäosia autoliikenteeltä. Kaavassa tutkitaan myös lisärakentamisen mahdollisuudet.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös