Autiokankaantien sijaintikartta

61/ Autiokankaantien katualue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan korttelia 113, korttelin 86 tonttia 5 sekä maatalous-, virkistys- ja katualuetta. Kaava-alue sijaitsee Tikkakoskella Liinalammin asuinalueella.

Kaavatunnus
tunnus: 61:039

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 31.8.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 31.8.-29.9.2021Kaavaehdotus nähtävillä 3.12.-17.12.2021Kaavan hyväksyminen 18.1.2022Kaava lainvoimainen 8.3.2022

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 8.3.2022

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin aloitteesta. Kaavan tarkoituksena on laajentaa Autiokankaantien katualuetta vastaamaan laadittua tiesuunnitelmaa. Tiesuunnitelman keskeisin muutos nykytilanteeseen on kevyen liikenteen väylän toteuttaminen Tikkakoskelta Puuppolaan. Kevyen liikenteen väylä edellyttää asemakaava-alueella nykyisen katualueen leventämistä lähes koko väylän pituudelta.

Kaavan sisältö
Aluetta koskevat suunnitelmat, selvitykset ja päätökset: Puuppolantien ja Autiokankaantien jalankulku- ja pyöräilyväylät, tiesuunnitelma (Keski-Suomen ELY -keskus, 2020): Kaavamuutos pohjautuu tiesuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on toteuttaa ajoneuvoliikenteestä erotettu jalankulku- ja pyöräilyväylä Autiokankaantien länsipuolelle. Väylän toteuttaminen edellyttää nykyisen ajoradan siirtämistä ja katualueen leventämistä ympäröiville alueille.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös