17/ Laajavuorentien ja Tilustien risteysalue, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa Laajavuorentien ja Tilustien risteysalueen ympäristössä.

Kaavatunnus
tunnus: 17:106

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 2.2.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 2.2.-15.2.2021Kaavaehdotus nähtävillä 2.3.-16.3.2021Kaavan hyväksyminen 6.4.2021Kaava lainvoimainen 25.5.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 25.5.2021

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Laajavuorentien katualuetta virkistysalueelle Tilustien risteyksen kohdalla, koska liittymään suunniteltujen parantamistoimenpiteiden mukaiset katurakenteet eivät mahdu nykyiselle katualueelle. Kaavamuutos pohjautuu liittymäkohtaan laadittuun katusuunnitelmaan.
Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan virkistys- ja katualuetta. Kaavan laatiminen on käynnistynyt kaupungin aloitteesta.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös