33 / Haikantien länsipää, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Alue on Muuratsalossa, noin 17 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Alueen pohjoispuolella on Päijänteen rantaa ja Etelässä ja idässä se rajoittuu Satasarvisen metsä- ja puistoalueeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 33:013

Yhteyshenkilöt
Reijo Teivaistenaho, Asemakaava-arkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 19.02.2021;Kaavaluonnos nähtävillä 19.2. - 5.3.2021Kaavaehdotus nähtävillä 23.03. - 06.04.2021Kaavan hyväksyminen 27.04.2021Kaava lainvoimainen 15.06.2021

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako korttelin 334 tonteille 1 ja 2 voimaan 15.6.2021.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on kestopäällystepintainen katu ja pysäköintialue. Rannan ja kadun väliin jää lehtipuuvaltaista pienpuustoa. Asemakaavan mahdollistamia vapaa-ajanrakennuksia ei ole toteutettu. Suunnittelualueella on kolme rintamamiestaloa. Säynätsalon työväentalo Salorinne on purettu vuonna 2020. Salorinteelle on kuljettu kahden asemakaavan mukaisen rakentamattoman asuintontin läpi. Näiden tonttien kohdalla on nyt luonnonsuojelualue, Satasarvisen pohjoisrinteen lehmusmetsikkö, joka on luonnonsuojelulain 29 § mukainen suojeltujen luontotyyppien alue.

Kaavan tavoitteet

Kaavan sisältö
Kaavamuutosta hakee Jyväskylän kaupunki/Tontit ja maanhallinta. Muutoksella haetaan asemakaavan mukaiselle virkistysalueelle rakennetun pysäköintipaikan vaatiman alueen käyttötarkoituksen muutosta pysäköintialueeksi. Paikoitusalue palvelee Muuratsalon luontoliikkujia. Asemakaavalla tutkitaan vuonna 1945 kaavoitetun ja vain osittain toteutetun omakotikorttelin asemakaavan ajanmukaistamista. Rakentamattomien asuintonttien kohdalla on luonnonsuojelualue, joka merkitään asemakaavaan tarkoituksen mukaisella merkinnällä.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös