Hannikaisenkatu 11-13, sijaintikartta

01 / Hannikaisenkatu 11-13, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutosalue sijaitsee Jyväskylän ydinkeskustassa ruutukaavakeskustan laidalla, Hannikaisenkadun varrella. Suunnittelualueella sijaitsee lääkärikeskuksen toimitalo ja asuinkerrostalo.

Kaavatunnus
tunnus: 01:178

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 24.04.2020;Kaavaluonnos nähtävillä 24.04.-08.05.2020Kaavaehdotus nähtävillä 12.06.-13.07.2020Kaavan hyväksyminen 08.09.2020Kaava lainvoimainen 27.10.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos ja siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 27.10.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee rakennuskokonaisuus, joka muodostuu lääkärikeskuksen toimitalosta (kerrosluku III-IV) ja siihen kytketystä asuinkerrostalosta (V). Lääkäritalon rakennuskokonaisuus on paikallisesti historiallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti merkittävä kohde, joka edustaa tyypillisiä 1960-luvun arkkitehtonisia piirteitä. Julkisivut ovat valkoisen, mustan ja tummanruskean vaihtelevia ja rakennusten kattomuoto on pääosin tasakatto. Rakennukset on suunnitellut arkkitehtitoimisto Hartikainen & Kantonen Oy.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan käyttötarkoituksen merkintää muutetaan niin, että alueelle voi asumisen, liike- ja toimistorakentamisen lisäksi sijoittaa nykyisiin tiloihin julkisia hallinnon ja palvelujen tiloja mm. terveys- ja sosiaalipuolen. Asemakaavan muutoksella haetaan lisärakennusoikeutta toteutuneeseen noin 500 kerrosalaneliömetriä (k-m²), joka mahdollistaa rakennusten rungon sisäisen kehittämisen. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on lisäksi tarkistaa alueen pysäköintinormit, olevien rakennusten suojelumääräykset ja Hannikaisenkadun katualueen riittävyys kadun varteen toteutettaville jalankulku- ja pyöräilykaistoille.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös