Talsa-Virmuniemi, alueen sijaintikartta

Rn77 Talsa-Virmuniemi ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaava-alue sijaitsee Jyväskylässä noin 12,5 km linnuntietä ja noin 20 km maantietä Jyväskylän keskustan palveluista kaakkoon.

Kaavatunnus
tunnus: Rn77:003

Yhteyshenkilöt
Arto Sipinen, suunnitteluinsinööriMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.11.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 15.11. - 20.12.2019

Kaavan uusin vaihe
Talsa-Virmuniemi ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen on tullut vireille Keskisuomalaisessa 15.11.2019 julkaistulla kuulutuksella.

Ranta-asemakaavan kumoamisluonnos pidetään nähtävillä 15.11. - 20.12.2019 välisen ajan palvelupiste Hannikaisessa osoitteessa Hannikaisenkatu 17.

Mahdollisia kirjallisia mielipiteitä kaavaluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa 20.12.2019 asti kaupungin kirjaamoon osoitteeseen PL 193, 40101 Jyväskylä tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään nähtävilläolon päätyttyä ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella on voimassa Jyväskylän maalaiskunnan kunnanvaltuuston 17.3.2008 hyväksymä Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaava. Voimassa olevassa rantakaavassa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi (AO) sekä maa- ja metsätalousalueeksi, jolla ympäristö säilytetään (M/s).

Kaavan tavoitteet
Kaavatyön tavoitteena on kumota suunnittelualueella voimassa oleva Talsan ja Virmuniemen ranta-asemakaava, jonka jälkeen suunnittelualueella tulee voimaan oikeusvaikutteinen Leppälahden osayleiskaava.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös