Kangasvuorentie 6, sijaintikartta

15/Kangasvuorentie 6, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan (Kangasvuori) korttelin 17 tonttia 2.
Kaavamuutosalue sijaitsee Kangasvuoren asuinalueella noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta osoitteissa Kangasvuorentie 6.

Kaavatunnus
tunnus: 15:100

Yhteyshenkilöt
Janne Hesso, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.10.2019;

Kaavan uusin vaihe

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-ala on 5520 m2 ja se on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alueen rakennettu ympäristö muodostuu vuonna 1967 rakennetusta 10-kerroksisesta asuinkerrostalosta, jonka ensimmäinen rinteeseen sijoittuva kerros toimii liiketilana ja muut kerrokset ovat asuinkäytössä. Rakennuksen julkisivumateriaalina on käytetty sekä vaaleaa tiiliverhoilua että rappausta. Suunnittelualue rajautuu katualueeseen, lähivirkistysalueeseen sekä kahteen asuinkerrostalotonttiin

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta. Hankkeen tavoitteena on aikaansaada asumispainotteista täydennysrakentamista yhdistettyjen liike- ja asuntokerrostalojen korttelialuetta (ALK). Jyväskylän kaupungin tavoitteena hankkeessa on varmistaa, että täydennysrakentaminen on korkealaatuista ja, että se sopii Kangasvuorentien katualueen varren rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan. Lisäksi kaupungin tavoitteena on varmistaa, että kaavamuutosalueelle jää riittävästi rakentamisesta ja pysäköinnistä vapaata oleskelupihaa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös