st001/Kuikan alueellinen suunnittelutarveratkaisu, yleiskaava

Kaavan perustiedot

Sijainti

Kaavatunnus
tunnus: st001

Yhteyshenkilöt

Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Kaavaluonnos nähtävillä 06.09. - 07.10.2019Kaavan hyväksyminen 05.11.2019

Kaavan uusin vaihe
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi Kuikan alueellisen suunnittelutarvepäätöksen 5.11.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kuikan alueellisen suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa kylärakenteen kehittäminen, osoittaa uusia rakennuspaikkoja sekä sujuvoittaa lupamenettelyä. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tultua voimaan rakennuslupaa voidaan hakea ns. suorana lupana. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 10 vuotta päätöksen antopäivästä lukien

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös