Kuokkalan Kalon, havainnekuva 2

Kuokkalan Kalon, havainnekuva 1

Kuokkalan Kalonin sijaintikartta

23 / Kuokkalan Kalon, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee Kuokkalan keskustassa osoitteessa Syöttäjänkatu 4, 6 ja 8 olevaa aluetta.

Kaavatunnus
tunnus: 23:101

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.03.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 09.06.-31.7.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosluonnos pidetään nähtävänä 9.6.–31.7.2020 palvelupiste Hannikaisessa, Hannikaisenkatu 17.

Osallisilla on mahdollisuus toimittaa mielipiteensä kirjaamoon, os. PL 193, 40101 Jyväskylä (Vapaudenkatu 32) tai kirjaamo@jyvaskyla.fi, viimeistään 31.7.2020 ennen klo 15.00.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualue on pääosiltaan rakentamatonta avointa nurmialuetta. Alueen eteläpuolella sijaitsee rakennettu puistoalue, itäpuolella Kuokkalan terveysasema, koillispuolella Puukuokan asuinkerrostalot, pohjoispuolella Kuokkalan kirkko ja Kuokkalan ostoskeskus sekä länsipuolella Tahkonkaaren torialue.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen asumispainotteinen täydennysrakentaminen ja asumisen, omistamisen ja asumisen palveluiden kokonaisvaltainen kehittäminen asuntoreformin hengessä. Asemakaavamuutoksen pohjana on alueella käyty asuntoreformi 2018 -kilpailu ja sen voittajaehdotus ”Kalon".

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös