Taulunkuja, alueen sijainti

46 / Taulunkuja 8 ja 10 asemakaavamuutos, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Taulunkujan ja Ainilankujan välisellä rauhallisella pientaloalueella.

Kaavatunnus
tunnus: 46:037

Yhteyshenkilöt
Janne Hesso, KaavasuunnittelijaMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 12.03.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 12.03. - 26.03.2019Kaavaehdotus nähtävillä 21.05. - 04.06.2019Kaavan hyväksyminen 6.8.2019Kaava lainvoimainen 24.9.2019

Kaavan uusin vaihe
Taulunkujan asemakaavamuutos on kaupunkirakennelautakunnan hyväksymiskäsittelyssä 6.8.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Jyväskylän kaupunki on hakenut asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on laajentaa kaavassa jalankululle ja pyöräilylle varatun katualueen leveyttä alueella toteutuneen maankäytön mukaiseksi. Kaavamuutoksen yhteydessä laaditaan samalla kiinteistöille 179-404-43-1, 179-404-43-17, 179-404-97-1 ja 179-404-42-10 sitova tonttijako sekä osoitetaan tonteille rakennusoikeus.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös