Kypärätie4, sijaintikartta

07/Kypärätie 4, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 7. kaupunginosan korttelin 4 tonttia 1.
Suunnittelualue sijaitsee Vesangantien ja Kypärätien risteysalueen läheisyydessä. Alue on osa Kypärämäen asuinaluetta ja se sijoittuu noin kolmen kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta luoteeseen.

Kaavatunnus
tunnus: 07:114

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.2.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 21.5.-20.6.2019Kaavaehdotus nähtävillä 15.11.-16.12.2019Kaavan hyväksyminen 11.5.2020Kaava lainvoimainen 2.7.2021

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 2.7.2021.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueeseen kuuluu korttelin 4 tontti 1. Suunnittelualue on Kiinteistö Oy Jyväskylän Kypärätie 4:n omistuksessa. Alueen pinta-ala on 1932 m2 ja rakennusoikeus 1150 kem2. Suunnittelun kohteena oleva tontti sijaitsee erillispientalojen korttelialueella, jossa rakennuskanta ja kasvillisuus tulisi mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Tontilla sijaitsee nykyisin vuonna 1975 valmistunut 1145 kem2:n suuruinen kaksikerroksinen toimistorakennus. Kypärämäen alue on yksi Jyväskylän 1940 – 1950- luvun pientaloalueista, jolla sekä rakennusten muodostama kokonaisuus että yksittäiset asuinrakennukset ovat säilyneet alkuperäiselle rakentamisajankohdalle tyypillisinä. Alueen asuinrakennukset ovat pääosin rapattuja tai lautapintaisia rintamamiestaloja. Alueen yhtenäiset katutilat muodostuvat rakennusten samankaltaisesta muodosta ja ryhmittelystä tonteille.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutosta on hakenut Pohjola Rakennus Oy. Kaavamuutoksessa tutkitaan mahdollisuutta tiivistää korttelirakennetta uudella 4-kerroksisella asuinrakennuksella.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös