66 / Survosenahde 5, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Survosenahteen, Asmalammentien ja Vaajakoskentien välisellä alueella. Osoitteessa Survosenahde 5.

Kaavatunnus
tunnus: 66:070

Yhteyshenkilöt
Tuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 20.02.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 20.02.-06.03.2019Kaavaehdotus nähtävillä 05.04.-23.04.2019Kaavan hyväksyminen 28.05.2019Kaava lainvoimainen 12.07.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutosehdotus kuulutettiin voimaan 12.7.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueen pinta-ala on 1349 m² ja se on kokonaan yksityisessä omistuksessa. Alue on rakentamatonta, mutta sen itäpuolella sijaitsee 1930-luvulla rakennettu suojeltu asuinrakennus ja sen talousrakennus puutarhamaisessa pihapiirissä. Suunnittelualue rajautuu lännestä ja etelästä puistoalueeseen. Lisäksi suunnittelualueen eteläpuolella kulkee Vaajakoskentie sekä vilkkaasti liikennöity Vaajakosken moottoritie. Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee vuosina 1954–2003 rakentunut erillispientalojen korttelialue (AO) sekä vuosina 1968–1971 rakentunut asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue (ALK).

Kaavan tavoitteet
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa erillispientalon rakentamiseen varattu korttelin osa asuinpientalorakentamisen mahdollistavaksi. Pientalorakentamiselle katsotaan olevan tontilla suurempaa kysyntää kuin erillispientalorakentamiselle.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös