Palokanorren perusparannus, sijaintikartta

44 / Palokanorren perusparannus, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Kaavamuutosalue sijaitsee Palokassa, Palokanorren ja Saarijärventien kiertoliittymän luoteiskulmassa.

Kaavatunnus
tunnus: 44:023

Yhteyshenkilöt
Tuija Solin, projektipäällikköMarja Särkkä, suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 08.01.2019;Kaavaluonnos nähtävillä 08.01. - 25.01.2019Kaavaehdotus nähtävillä 19.02.-05.03.2019Kaavan hyväksyminen 26.3.2019Kaava lainvoimainen 10.5.2019

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 10.5.2019.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutos on lähtenyt liikkeelle kaupungin aloitteesta (Liikenne-ja viheralueet).
Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää asemakaavan yhteneväisyyttä suunnitelmassa esitettyjen väyläratkaisujen kanssa.
Jyväskylän kaupunki on osallistunut kaupungin alueelle sijoittuvien tie- ja katuratkaisujen suunnitteluun hankkeen ohjausryhmän kautta ja hyväksyy tiesuunnitelmassa esitetyt tieratkaisut. Asemakaavamuutos johtuu uuden alikulkukäytävän rakentamisen vaatimasta tilatarpeesta, muutos vaikuttaa liikennealueen laajuuteen. Muutos aiheuttaa myös muutoksia viereisen päiväkodin pihalla sijaitsevaan saattoliikennejärjestelyyn.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös