Kortepohjan paivakoti ja koulu sijaintikartta

17/ Kortepohjan päiväkotikoulu, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kortepohjassa, noin kahden kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueella sijaitsee nykyisin Kortepohjan koulu. Alue rajautuu etelästä Kartanonkujaan ja lännestä kerrostaloasuinkortteliin.

Kaavatunnus
tunnus: 17:103

Yhteyshenkilöt
Mari Raekallio, KaavoitusarkkitehtiJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunkirakennelautakunta

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 28.11.2018 ;Kaavaluonnos nähtävillä 18.1.-4.2.2019Kaavaehdotus nähtävillä 12-26.3.2019Kaavan hyväksyminen 16.04.2019Kaava lainvoimainen 7.6.2019

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 7.6.2019

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Kortepohjan aluetta yhdistää geometria ja sotilaallisen samansuuntaisen kaavallisen sijoittelun periaatteet. Suunnittelualueen luoteisosan lähettyviltä lähtee Bengt Lundstenin suunnittelema pienimittakaavainen rivitaloalue (1960-luku), joka kuuluu DOCOMOMO-järjestön hyväksymään suomalaisen modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan ja on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Alueen hallitseva piirre on värikkäät puujulkisivut. Toisaalta koulun tontin aivan etelä- ja länsipuolella on Ylioppilaskylän alueet, joissa ominaispiirteet ovat väljästi sijoittuvat valkoiset torni- ja lamellimaiset asuinrakennukset puistomaisine piha-alueineen. Suunnittelualueella sijaitseva Kortepohjan koulu on rakennettu 1970-luvun alussa ja sen on suunnitellut apulaiskaupunginarkkitehti Jukka Kolehmainen. Rakennuksen puupaneloidut julkisivut ikkuna-ruudutuksineen vertautuvat Lundstenin rivitaloalueen julkisivuihin. Kortepohjan koulun rakennuksilla on paikallista arkkitehtonista ja maisemallista arvoa Kortepohjan keskusta-alueen osana, mutta koulu ei ole asemakaavallisesti suojeltavan arvoinen (mm. heikko kunto).

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutokseen on lähdetty Jyväskylän Tilapalvelun toimesta. Tavoitteena on muuttaa ajantasakaavaa niin, että se mahdollistaa nykyistä koulua laajemman uuden päiväkotikoulun rakentamisen. Tontille on tavoitteena sijoittaa myös kirjasto.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös