Kisakatu 13-15, sijaintikartta

11 / Kisakatu 13-15, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kisakadun ja Nisulankadun välisellä alueella. Alue on osa Nisulan asuinaluetta ja se sijoittuu noin yhden kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 11:099

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 28.11.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 19.02.-22.03.2019Kaavaehdotus nähtävillä 27.12.2019-27.1.2020

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2020 ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä asemakaavan muutokseen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaupunginvaltuuston seuraava kokous on 16.3.2020.

Kaupunginvaltuuston kokous 16.3.2020 on peruttu. Kaava etenee valtuuston käsittelyyn kevään aikana.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueeseen kuuluvat kortteli 57 sekä viereinen katualue. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n omistuksessa. Alueen pinta-ala on 1,7 ha, josta 2284 m2 on katualuetta. Kortteli koostuu kolmesta tontista, jotka ovat kooltaan 3786 m2 (tontti 1), 4087m2 (tontti 2) ja 6854 m2 (tontti 3). Tonteilla 1 ja 2 sijaitsee kummallakin kaksi nelikerroksista pistekerrostaloa sekä lisäksi tontilla 2 on yksikerroksinen myymälärakennus. Tontilla 3 sijaitsee kolme nelikerroksista pistekerrostaloa.

Kaavan tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ottaen huomioon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön asettamat arvot.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös