Kisakatu 13-15, sijaintikartta

11 / Kisakatu 13-15, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Kisakadun ja Nisulankadun välisellä alueella. Alue on osa Nisulan asuinaluetta ja se sijoittuu noin yhden kilometrin etäisyydelle Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 11:099

Yhteyshenkilöt
Henriikka Lonka, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 28.11.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 19.02.-22.03.2019Kaavaehdotus nähtävillä 27.12.2019-27.01.2020Kaavan hyväksyminen 27.04.2020Kaava lainvoimainen 18.06.2020

Kaavan uusin vaihe
Asemakaavan muutos sekä siihen liittyvä sitova tonttijako voimaan 18.6.2020.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueeseen kuuluvat kortteli 57 sekä viereinen katualue. Suunnittelualue on kokonaisuudessaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n omistuksessa. Alueen pinta-ala on 1,7 ha, josta 2284 m2 on katualuetta. Kortteli koostuu kolmesta tontista, jotka ovat kooltaan 3786 m2 (tontti 1), 4087m2 (tontti 2) ja 6854 m2 (tontti 3). Tonteilla 1 ja 2 sijaitsee kummallakin kaksi nelikerroksista pistekerrostaloa sekä lisäksi tontilla 2 on yksikerroksinen myymälärakennus. Tontilla 3 sijaitsee kolme nelikerroksista pistekerrostaloa.

Kaavan tavoitteet
Kaavaratkaisun tavoitteena on tiivistää kaupunkirakennetta ottaen huomioon valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön asettamat arvot.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös