Seppäläntie 8, havainnekuva

Seppäläntie 8, sijaintikartta

15/Seppäläntie 8, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 18 tonttia 5 sekä katualuetta.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seppälässä noin kolmen kilometrin etäisyydellä Jyväskylän keskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 15:099

Yhteyshenkilöt
Mauri Hähkiöniemi, AsemakaavasuunnittelijaJaana Nyman, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 07.09.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 2.11.-3.12.2018Kaavaehdotus nähtävillä 29.1.-28.2.2019Kaavan hyväksyminen 10.6.2019Kaava lainvoimainen 2.8.2019

Kaavan uusin vaihe
Kaava on saanut lainvoiman 2.8.2019

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Suunnittelualueella sijaitsee 1967 valmistunut kaksikerroksinen rinteeseen sijoittuva rakennus. Rakennuksen ensimmäinen rinteeseen sijoittuva kerros on yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa tilaa ja toinen kerros on asuintilaa. Asuinhuoneistoja rakennuksessa on kolme. Rakennus on harjakattoinen ja julkisivuiltaan valkoiseksi maalattua tiiltä, tummaa puuverhousta sekä vaalean harmaaksi maalattua betonia. Kulkuyhteys tontille on Seppäläntieltä ja sorapintainen pysäköintialue sijoittuu rakennuksen eteläpäätyyn. Seppäläntien varressa tontilla kasvaa varttuneita mäntyjä. Suunnittelualue nousee kohtalaisen jyrkästi Seppäläntieltä kohti virkistysaluetta, korkeuseroa tontille kertyy noin viisi metriä. Kaava-alueen pinta-ala on 1976 m² ja se sijoittuu kaupunkikuvallisesti ja -rakenteellisesti keskeiselle paikalle Seppälässä Seppäläntien varteen. Seppäläntien uudistaminen nelikaistaiseksi väyläksi on valmistunut alkuvuodesta 2018. Suunnittelualue sijoittuu toteutetun yhdyskuntarakenteen (kadut, vesihuoltoverkosto, energiaverkosto jne.) äärelle. Suunnittelualue tukeutuu Seppälän alueen palveluihin.

Kaavan tavoitteet
Asemakaavan laatiminen on aloitettu alueen maanomistajan hakemuksesta. Hakija esittää asemakaavaa muutettavan siten, että se
mahdollistaisi kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon rakentamisen tontille. Tontilla on tarkoitus säilyttää osittain vanha rakennus Elisan toimintojen käytössä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on
mahdollistaa laadukasta asumispainotteista täydennysrakentamista Seppälän aluekeskukseen hyvien liikenneyhteyksien ja palveluverkon äärelle. Täydennysrakentaminen on sovitettava yhteen muun rakennetun ympäristön kanssa.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös