Väliaitankatu 7, sijaintikartta

16 / Väliaitankatu 7, asemakaava

Kaavan perustiedot

Sijainti
Suunnittelualue sijaitsee Aittorinteen asuinalueella, n. 2,5 kilometrin etäisyydellä Jyväskylän ydinkeskustasta.

Kaavatunnus
tunnus: 16:147

Yhteyshenkilöt
Jussi Sievänen, KaavasuunnittelijaTuula Janatuinen, Suunnitteluavustaja
Sähköpostiosoite muotoutuu periaatteella etunimi.sukunimi@jkl.fi (ei ääkkösiä)

Hyväksyvä taho
Kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät
Vireille tuleminen 15.08.2018;Kaavaluonnos nähtävillä 01.02.-01.03.2019Kaavaehdotus nähtävillä 14.05.-13.06.2019, 12.11.-12.12.2019Kaavan hyväksyminen 03.02.2020

Kaavan uusin vaihe
Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 30.12.2019 tarkistetussa muodossa.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksestä on tehty yksi valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Kaavan kuvaus

Kaava-alueen nykytila
Tontti on kooltaan 2808 neliömetriä ja sijoittuu loivasti viettävään lounaisrinteeseen. Tontilla sijaitsee vuonna 1992 valmistunut yksikerroksinen rakennus, jossa on toiminut kehitysvammaisten asuntola. Toiminta on sittemmin siirtynyt muualle. Paikoitusalueet sijoittuvat tontin etuosaan Väliaitankadun varteen ja piha-alueet tontin takaosaan. Kaavamuutosalueen lähiympäristö on kerrostalovaltaista asuinaluetta.

Kaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontille lähiympäristöön soveltuvaa ja yhdyskuntarakennetta tiivistävää asuinkerrostalorakentamista.

 

palaa alueen kaavoihin
palaa valitsemaan alueita

ylös